Klachten Policy

Klachten Policy Fedde&Kees

Fedde&Kees streeft ernaar kwaliteitsproducten te leveren. Hiervoor hanteert Fedde&Kees strikte kwaliteitsnormen. Helaas kan het gebeuren dat u een product ontvangt dat niet helemaal voldoet aan deze normen of onverhoopt direct stuk gaat nadat het in gebruik is genomen. Wanneer een product gebreken vertoont mag het product niet meer gebruikt worden (bij uw kind).

Voldoet uw product bij ontvangst niet aan de strikte kwaliteitseisen:

Neem uw product NIET in gebruik, neem direct contact op met Fedde&Kees door middel van het herroepingsformulier en Fedde&Kees streeft ernaar het product zo snel mogelijk te vervangen voor een deugdelijk product. U dient het betreffende product retour te zenden op kosten van Fedde&Kees, met een maximaal bedrag van €4,95 in Nederland (Buiten Nederland zal gekeken worden naar redelijke verzendkosten). Fedde&Kees zal deze verzendkosten terugstorten op uw, bij ons bekende, rekening.
Uw klacht is gegrond mits deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet of nalatigheid
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • verandering of reparatiewerkzaamheden die de consument of derden ondeskundig en zonder toestemming van Fedde&Kees heeft uitgevoerd
 • natuurlijke en/of normale slijtage
 • beschadiging door het niet (juist) in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of wasvoorschriften.

Klacht afhandeling:

Wanneer u een klacht hebt, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

U kunt een klacht indienen via een e-mail naar klantenservice@feddekees.nl met als onderwerp: Klacht.

Graag ten minste de volgende gegevens vermelden in uw e-mail:

 • Product
 • Kleur
 • Type
 • Aankoopdatum
 • Bestelnummer
 • Nauwkeurige omschrijving van de klacht aangevuld met een eventuele foto in geval van een gebrek aan het product

U krijgt binnen uiterlijk 7 werkdagen een reactie van Fedde&Kees over de afhandeling van uw klacht.

Klachten met betrekking tot de geleverde dienstverlening van Fedde&Kees:

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u een onjuiste dienstverlening ervaart, graag uw klacht zo gedetailleerd mogelijk kenbaar maken aan Fedde&Kees via klantenservice@feddekees.nl. U krijgt binnen uiterlijk 7 werkdagen een reactie van Fedde&Kees over de afhandeling van uw klacht.

Geschil:

Indien een klacht of geschil niet door Fedde&Kees kan worden opgelost, adviseert Fedde&Kees de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel op www.sgc.nl. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Overige vragen
Heeft u nog andere vragen, neem gerust contact op via klantenservice@feddekees.nl. Wij helpen u graag verder.

Voor de overige voorwaarden zie: